ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

Stacks Image 153
Σύμφωνα με τον νόμο Ν. 3784 (ΦΕΚ 137Α / 07-08-2009) κ τις διευκρινιστικές νεότερες αποφάσεις Φ2-2022 (ΦΕΚ 3017 / 14-11-2012) και ΠΟΛ.1203 (ΦΕΚ 3130 / 26-11-2012) που καθορίζουν ή τροποποιούν ορισμένα στοιχεία των προηγούμενων αποφάσεων και αποτελούν την τελική διαμόρφωση των προδιαγραφών των συστημάτων Εισροών - Εκροών, θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί "Ολοκληρωμένο Σύστημα Εισροών Εκροών" στα πρατήρια καυσίμων σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:
 • Για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης ο καταληκτικός Χρόνος Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης των Συστημάτων Εισροών – Εκροών είναι στις 27 Μαρτίου 2013
 • Για τους Νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Πάτρας και Ηρακλείου Κρήτης μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2013 
 • Στη λοιπή Ελληνική Επικράτεια. μέχρι 27 Μαρτίου 2014

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΡΗ:

Stacks Image 164
Το υποσύστημα εκροών περιλαμβάνει σε ένα Η/Υ όλο το λογισμικό συλλογής, αποθήκευσης σε ΒΔ αλλά επεξεργασίας των δεδομένων των εκροών του πρατηρίου υγρών καυσίμων, αλλά και το εξοπλισμό διεπαφής (διασύνδεσης) των αντλιών υγρών καυσίμων με το υποσύστημα εκροών.
Στο σύστημα αυτό περιλαμβάνεται και όλος ο εξοπλισμός εκτύπωσης αποδείξεων και τιμολογίων (ΕΑΦΔΣΣ κ εκτυπωτές).
Η κονσόλα ePUMA έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με όλες τις γνωστές αντλίες της αγοράς μέσω interface IFSF
Stacks Image 171
Το υποσύστημα εισροών περιλαμβάνει τον εξοπλισμό συνεχούς παρακολούθησης της στάθμης δεξαμενών (της εταιρείας Gilbarco VR με πάνω από 1000 εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και πάνω από 500.000 παγκόσμια).
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένος κατά OIML R85 για την ακρίβεια μέτρησής του.
Τα δεδομένα μέτρησης που καταγράφονται είναι:
 • Το ύψος της στάθμης του καυσίμου
 • Τό ύψος της στάθμης του νερού
Το υποσύστημα εισροών χρησιμοποιείται επίσης για τον έλεγχο των διαροών της δεξαμενής του πρατηρίου
Stacks Image 180
Το Λογισμικό εισροών εκροών περιλαμβάνει όλο τον κώδικα που υλοποιεί τις λειτουργίες που αναφέρονται στις προδιαγραφές του υπουργείου.
Κάθε λογισμικό που εγκαθίσταται προστατεύεται με ειδικούς μηχανισμούς από κάθε απόπειρα αλλοίωσης των μετρολογικών στοιχείων του.
Stacks Image 187
Ο εξοπλισμός εκτύπωσης περιλαμβάνει:
 • Φορολογικό Μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ)
 • Εκτυπωτή Αποδείξεων Λιανικών Πωλήσεων
 • Εκτυπωτή Τιμολογίων κ Αναφορών
Με ένα Φορολογικό Μηχανισμό μπορούμε να συνδέσουμε έναν ή περισσότερους Εκτυπωτές Αποδείξεων, οι οποίοι είναι δυνατόν να βρίσκονται μέσα στο πρατήριο ή/και έξω πλησίον των αντλιών σε κατάλληλο μεταλλικό περίβλημα.

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ;

Γιατί όπως φαίνεται και από την ονομασία του, το σύστημα αυτό είναι πολύπλοκο και για να δουλέψει σωστά θα πρέπει όλος ο εξοπλισμός στο πρατήριο Αντλίες, Μετρητές Στάθμης, Κονσόλα αντλιών, κλπ να δουλεύουν σωστά. Η εταιρεία μας:
 1. Έχει μεγάλη εμπειρία σαν κατασκευαστής και εγκαταστάτης συστημάτων εισροών εκροών
 2. Έχει μεγάλη εμπειρία στην εκτέλεση λιτρομετρήσεων δεξαμενών και αντλιών καυσίμων και είναι στην διαδιακασία πιστοποίησής της
 3. Έχει εγκαταστήσει ηλεκτρονικά συστήματα Μέτρησης Στάθμης Δεξαμενών και κονσόλες σε τουλάχιστον 800 πρατήρια στην Ελλάδα
 4. Συντηρεί αντλίες, συστήματα μέτρησης στάθμης και κονσόλες από την δεκαετία του 90 στον Ελλαδικό χώρο σε όλες τις μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών
 5. Έχει κινητά συνεργεία σε όλη την Ελλάδα
 6. Γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την σημασία της Τεχνικής Υποστήριξης των πρατηρίων 24/7 καθώς λειτουργεί call center υποστήριξης πελατών για πολλά χρόνια

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

sales@alphapratirion.gr
210-5781268&9